De Lichtwijzer in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool De Lichtwijzer in Oegstgeest komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. De Lichtwijzer heeft eigentijdse leermethodes met digitale hulpmiddelen en een stimulerend en levendig schoolklimaat. Waar de Bijbel de basis is, iedere schooldag. Leerlingen komen niet alleen uit Oegstgeest, maar uit de gehele regio.

De Lichtwijzer – gehuisvest in een prachtig modern schoolgebouw – is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage.

Wat onze school verder uniek maakt? Bij de Lichtwijzer zien we de basisschooltijd als een acht jaar durende ontdekkingsreis. Samen met de kinderen verkennen we de prachtige wereld die God geschapen heeft. We schenken aandacht aan steeds groter wordende cirkels: wie ben ik zelf, wie is de ander, hoe ziet de wereld dichtbij en verder weg eruit?
We stimuleren kinderen om vragen te stellen, om een onderwerp of situatie van meerdere kanten te durven bekijken. Fouten maken tijdens de zoektocht naar antwoorden? Dat mag en is nog leerzaam ook.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind.
Bel Ans de Graaf voor een afspraak of antwoord op je vragen (071 517 38 82) of stuur een mail naar  delichtwijzer@levwn.nl 

U kunt ook het onderstaande formulier invullen.