Oudergesprekken

LichtwijzerNieuwsberichten

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Wilt u de juf of meester graag spreken? Deze week is hier ruimte voor tijdens de oudergespreksavonden. U kunt u via het digitale formulier inschrijven, welke juf Corine heeft toegestuurd. Van harte welkom!