Groep 6 is een enthousiaste groep met maar liefst 29 kinderen. Zij krijgen les van juf Ingeborg en juf Corine. Op vrijdag hebben wij een stagejuf: juf  kinderen die samen met juf Ingeborg, juf Thera en stagejuf Hannah.

We beginnen elke dag met elkaar en God. We vertellen wat we meemaken, luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en bidden met elkaar en voor elkaar.

In de ochtend werken we veel op tablets. Na de uitleg van de les gaan we oefenen op onze tablets. Dan moet je denken aan de vakken rekenen, taal en spelling. Soms bedenken de juffen een fijne doeles en blijven de tablets nog even aan de oplader.

In de middagen werken we over Egypte. We hebben al veel geleerd over de mummies, piramiden, hiërogliefen en Egyptische goden. Ook zijn we met zijn allen naar het Museum van Oudheden zijn geweest. Daar waren we vooral onder de indruk van een mummie met heel veel krokodillen. Bij het thema Egypte doen we ook expressieve opdrachten: tekenen, handvaardigheid, muziek. Ook doen we onderzoek: met verschillende blokken hebben we geprobeerd hoe we het beste een piramide kunnen bouwen, op chromebooks hebben we een presentatie gemaakt over een Egyptische god en over een Afrikaans land.

Kortom, er wordt een hoop geleerd in groep 6, en we hebben samen plezier.