Groep 6 is een klas met 17 kinderen. De klas bestaat uit 10 jongens en 7 meisjes. We hebben een erg leuke klas, waarin we graag met elkaar leren, ontdekken, onderzoeken en spelen.

Elke dag beginnen we met God. We bidden, horen een Bijbelverhaal en zingen liederen voor Hem. Meestal gaan we daarna rekenen. De ochtend bestaat verder vaak uit spelling, taal, lezen, begrijpend lezen en schrijven.
In de middag werken we een aantal keer per week in een thema. In deze thema lessen zitten alle wereldoriëntatievakken. Ook maken de kinderen een themawerkstuk waarin onderzoek, gecombineerd met kunstzinnige vorming een belangrijke rol inneemt. Ook wordt er op de middagen Engels, Kanjertraining en muziek gegeven.

U ben altijd welkom om een kijkje te komen nemen!

Groetjes van groep 6 en
meester Gerald ( ma t/m vr)