Wie kan er het beste meekijken naar hoe we dingen op school doen, meedenken over wat goed gaat en wat anders kan?

De leerlingen zelf!

In de leerlingenraad nemen uit elke groep van groep 4-8 twee leerlingen deel. Zij worden gekozen door hun klasgenoten. Elke maand vergaderen zij met de directeur over verschillende onderwerpen die op dat moment relevant zijn. Ze gaan elke maand de klassen rond om te vertellen waar ze mee bezig zijn. Ook kunnen de leerlingen zelf ideeën aangeven bij de leerlingenraad. Zij nemen deze ideeën mee naar hun volgende vergadering. Het is mooi om te zien dat de leerlingen deze inspraak oppakken en er daadwerkelijk acties ontstaan.