In de bovenbouw werken wij ’s morgens, na het Bijbelverhaal, aan basisvakken als rekenen, taal en spelling. We doen dit via Snappet, een adaptief programma die de sommen en opdrachten aanpast naar ons niveau. Daarnaast hebben we natuurlijk ook begrijpend lezen, Engels, schrijven en verkeer. Voor de afwisseling proberen we sommige van deze lessen te koppelen aan een activiteit buiten, waarin er ruimte is om bewegend te kunnen leren. Natuurlijk vinden wij het ook heel erg belangrijk dat iedereen zich veilig en fijn voelt in de klas. Daarvoor gebruiken we de Kanjertraining, waarin we leren hoe we met elkaar om moeten gaan, hoe we als groep kunnen groeien en hoe we het beste in elkaar naar boven halen.

In de middagen werken wij aan de hand van thema’s. Regelmatig werken we dan groepsdoorbrekend, zo kunnen de kinderen uit verschillende groepen van elkaar leren door samen te werken. In het begin van een thema staan de theoretische lessen centraal. De informatie en kennis die daarbij wordt opgedaan proberen we te verwerken in een themawerkstuk. We doen dit op een onderzoekende en ontdekkende manier, waarin er ruimte is om te experimenteren, aanpassen en bij te stellen. Het themawerkstuk presenteren we aan het einde van een thema.

 

Maanrobot maken   

Speeddaten over beroepen met ouders