De Lichtwijzer is een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vormgegeven vanuit bijbelse overtuiging. De school heeft een streekfunctie en ontvangt leerlingen uit verschillende plaatsen in de regio: Lisse, Sassenheim, Warmond, Oegstgeest, Voorhout, Rijnsburg, Katwijk, Valkenburg, Leiden, Voorschoten en Leiderdorp.

 

 

Ons logo verbeeldt op een mooie en visuele manier onze visie op het Licht van Jezus. Wij willen de leerlingen dit Licht aanwijzen. De twee stralen wijzen omhoog en weer terug naar beneden: Jezus zelf wil ons ook verlichten. Zijn Licht mogen wij hier op aarde verder uitstralen en uitdelen: de cirkel met stralen om zich heen. Deze gedachte is geïnspireerd op Mattheus 5:16. Laat je LICHT maar schijnen, zodat andere mensen ook mogen ontdekken hoe groot Gods liefde voor zijn wereld en de mensen is!

Hoe doen we dat?

  • Wij willen onze leerlingen het leven met God voorleven en doorgeven.
  • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed.
  • Wij vertellen verhalen en lezen uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
  • In ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

De Lichtwijzer

  1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit
  2. geeft goed onderwijs en heeft een duidelijke visie
  3. heeft een lerende cultuur
  4. heeft een open en veilig schoolklimaat
  5. leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert de Lichtwijzer samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden: liefde, passie, verbinding, vertrouwen en eigenaarschap. Voor meer informatie klik naar www.levwn.nl