Identiteit en kwaliteit gaan hand in hand. God is onze Vader, Jezus is onze Heer en de Heilige Geest werkt door ons heen. Dat raakt alle grote en kleine dingen die we dagelijks doen, ook op school! We willen een school zijn waar kinderen optimaal kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom maken we werk van onze kwaliteit EN van onze identiteit.

De Werkgroep Identiteit op School (WIOS) ondersteunt school om onze identiteit op allerlei manieren vorm te geven, zoals het organiseren van een ouderavond en het voeren van een welkomstgesprek met nieuwe ouders. In de eerste drie maanden dat uw kind op school zit, wordt u uitgenodigd door twee ouders van de WIOS voor een welkomstgesprek. Het gesprek heeft als doel om als ouders met elkaar kennis te maken, samen door te spreken over identiteit en ouderbetrokkenheid. Van dit gesprek wordt een korte terugkoppeling aan de directeur gegeven. Gesprekspunten zijn onder andere: vanuit welke overtuiging heeft u uw kind aangemeld bij de Lichtwijzer? Hoe heeft u de eerste periode op de Lichtwijzer ervaren? Wat mogen ouders en school van elkaar verwachten in de geloofsopvoeding van de kinderen? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen?

De WIOS in het kort:

  • Welkomstgesprekken met nieuwe ouders
  • Betrokken bij sollicitatiegesprekken leerkrachten
  • Ouderavond rond het thema Identiteit
  • Aanmoedigen leerkrachten in het zijn van Identiteitsdrager
  • Meedenken met directeur in het vormgeven van identiteit op school, nu en in de toekomst
  • Bevorderen ambassadeurschap voor de Lichtwijzer
  • Ondersteunen activiteiten rond het thema identiteit (zoals vorig jaar met Stichting Present)

Vijf ouders uit diverse kerkgenootschappen vormen samen de identiteitscommissie. Zij stellen zich hieronder zelf voor:

Ik ben Huibke ten Hove en met plezier lid van de identiteitscommissie. Mijn man en ik hebben 3 kinderen, Hanne, Pieter en Maria. Hanne is net naar de middelbare school gegaan, Pieter zit in groep 7 en Maria in groep 5. We zijn in 2011 in Oegstgeest komen wonen en dat was onder andere vanwege de Lichtwijzer waar we positieve verhalen over hadden gehoord. We zijn blij met de Lichtwijzer omdat het een positieve christelijke school is waar kinderen goed onderwijs ontvangen en leren zien dat God met alle terreinen van het leven te maken heeft. Ik hoop dat de school een echte Lichtwijzer mag zijn in Oegstgeest, ook voor kinderen die nog niet zoveel van God weten.

Ik, Elise de Mooij, ben van harte lid van de identiteitscommissie. Als ouder mag ik al 14 jaar meelopen op de Lichtwijzer en ben erg blij met deze school. Het is een mooie school waar een warm hart is voor alle kinderen, elk kind word gezien en gekend. We leren, geloven, spelen, delen, ontwikkelen en groeien samen als kinderen, leerkrachten en ouders. God, de Schepper van het Licht, geeft deze mogelijkheden! Bijzonder om te ervaren hoe goed kwaliteit en identiteit samen kunnen gaan. Het Licht schijnt, dankzij onze gevende God.Daar willen we graag van delen binnen en buiten de school.

Ik ben Jan Glasbergen, vader van drie meiden waarvan er nu twee naar De Lichtwijzer gaan. Een mooie school waar het werken aan kwaliteit en identiteit hand in hand gaan. Mijn identiteit ligt in God en ik geloof dat hij ons roept om kinderen zoveel mogelijk tot ontplooiing te laten komen. Dat het beste er uit komt, ook op zaken waar je niet meteen cijfer voor krijgt. Ik ervaar de school als een plek waar kind en ouder serieus genomen worden en waar hard gewerkt wordt om een veilige en positieve leeromgeving te hebben. Daar werk ik graag aan mee!

Hallo, ik ben Helmi Koole en getrouwd met Leen. We hebben twee kinderen op de Lichtwijzer. Nora zit in groep 5 en Boaz in groep 3. Vanaf 2016 zitten onze kinderen hier op school en daarvoor op een LEV-WN school in Goes. De Lichtwijzer is een fijne school waar onze kinderen zich al snel thuis voelden. Het is een school die met een duidelijke eigen identiteit midden in de samenleving mag staan. God, onze Vader, wil ons dagelijks aan de hand nemen en ons wijzen in de richting die we moeten gaan. Dat geldt voor kinderen, leerkrachten en ouders. Allemaal ontvangen we in genade Gods liefde, die we op onze beurt met hoofd, hart en handen weer mogen uitdelen naar elkaar. Graag ga ik in gesprek met nieuwe ouders zodat we samen kunnen ontdekken wat God voor plan met ons heeft!