Bijscholing en specialisaties

We vinden het belangrijk om ons als team te blijven ontwikkelen. Je raakt tenslotte nooit uitgeleerd. Tijdens de studiedagen die we tijdens het schooljaar hebben maken we tijd om samen te leren over uiteenlopende onderwerpen. De afgelopen jaren hebben we ons onder andere ontwikkeld in Pedagogische takt: Het juiste doen, óók in de ogen van het kind.

Daarnaast is er voor ieder teamlid de mogelijkheid om een cursus of opleiding te volgen naast de lesgevende taken. Elk schooljaar zijn er verschillende collega’s die een voor hen persoonlijk relevante training volgen. Binnen ons team hebben we specialisaties ontwikkeld. Zo zijn er collega’s die expertise hebben en de nieuwste inzichten in de school brengen op het gebied van rekenontwikkeling, leesontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, het jonge kind, hoogbegaafdheid, ict in het onderwijs en cultuureducatie.

Stageplaatsen

We bieden toekomstige collega’s in het onderwijs graag een leerplek. Elk schooljaar hebben we een aantal stageplekken ter beschikking. Als je hier interesse in hebt, neemt gerust contact met ons op!