Een veilig gevoel is de basis om tot leren te komen

Al vanaf het moment dat uw kind geboren wordt start er een leerproces. Uw kind leert wat er gebeurd als het huilt, als het stil is. Als er per ongeluk iets mis gaat. Als het ondeugend is. Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt is ons eerste doel om uw kind zich veilig te laten voelen bij de leerkracht, de groep en het gebouw. Dit blijft de hele schooltijd een belangrijk doel. Vanuit veiligheid en betrokkenheid kan er groei plaatsvinden.

Kanjertraining

Om de kinderen te helpen zicht te krijgen op en respectvol te leren omgaan met hun
eigen emoties en die van een ander, krijgen de kinderen les in de Kanjertraining. Deze
training heeft de volgende doelen:

● het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
● het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
● beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere
conflicten
● bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
● leren om verantwoordelijkheid te nemen
● het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

We hebben een vertrouwenspersoon op school, Juf Thera. Zij is de ‘geheimpjesjuf’. Elk jaar stelt zij zich in de klassen aan de kinderen voor. Gedurende het schooljaar kunnen kinderen via een spontaan gesprekje of via de speciale brievenbus hulp vragen of iets vertellen aan deze juf. Ook leerkrachten kunnen bij deze juf terecht voor expertise over de sociaal emotionele ontwikkeling binnen de groep.

Meer informatie vind u op de website: kanjertraining.nl

Een inspirerende leeromgeving stimuleert betrokkenheid en enthousiasme

De ruimte waar je bent heeft bewust of onbewust invloed op je leren. Ben je geprikkeld door wat je om je heen ziet, smaakt het naar meer? Of ben je misschien juist óverprikkeld en heb je behoefte aan rust en eenvoud?

Een aantal jaar geleden mochten we een nieuw schoolgebouw ontwerpen. We hebben hierbij nagedacht hoe we onze leerlingen een fijne, sfeervolle plek kunnen bieden die rekening houdt met verschillende karakters en behoeften.

Een aantal highlights:

*foto’s volgen*