Wij vinden het belangrijk om kinderen op school te ondersteunen en te leiden bij het leren ontdekken van zichzelf, de anderen om zich heen en de wereld waarin ze leven. In de periode dat de kinderen bij ons op school zijn, streven we ernaar om samen met de kinderen ‘ontdekkingsreizigers in Gods wereld’ te zijn.

Deze ontdekkingstocht beperkt zich niet alleen tot school, maar gaat thuis gewoon door, ook na de periode van de basisschool. Om deze ontwikkeling optimaal te laten verlopen, willen school en ouders daarom in deze basisschoolperiode zo goed mogelijk samenwerken. De kernwaarden hierbij zijn veiligheid, betrokkenheid en groei. Dit betekent in de samenwerking het volgende:
–  De relatie tussen ouders en school is gelijkwaardig, veilig en respectvol.
–  We verwachten van zowel school als ouders optimale, interactieve en inhoudelijke betrokkenheid bij de onderwijskundige ontwikkeling van de kinderen.
–  Veiligheid en betrokkenheid leiden daarmee tot groei en glans van de kinderen.
Voor de invulling van deze samenwerking baseren we ons op de tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 van het onderwijsadviesbureau CPS.

Het volledige document over onze visie op Ouderbetrokkenheid kunt u hier lezen.