We zijn blij als u nu overweegt of al besloten hebt om uw kind aan te melden op de Lichtwijzer. Hartelijk welkom! Hieronder vindt u de nodige informatie over de aanmeldingsprocedure:

Stap 1

Voor het traject rondom de formele aanmelding is de directeur verantwoordelijk. Zij voert met alle ouders een kennismakingsgesprek waarin we praten over geloofsopvoeding en kwaliteit van onderwijs.

Stap 2

Indien we beiden na het gesprek ervan overtuigd zijn dat de Lichtwijzer een goede plek is voor uw kind, stuurt de directeur het aanmeldingsformulier toe samen met de Ouderverklaring Identiteit van LEV-WN. In de ouderverklaring staat onze geloofsovertuiging beschreven en de uitgangspunten die we op basis daarvan geformuleerd hebben voor ons onderwijs. We verwachten van ouders dat zij hiermee instemmen. Naast het aanmeldingsformulier, vragen we u daarom ook de ouderverklaring te tekenen.

Stap 3

De werkgroep identiteit zal in de eerste drie maanden dat uw kind gestart is op school contact met u opnemen voor een welkomgesprek waarin het geloof en de betekenis daarvan voor het onderwijs op school en in de opvoeding thuis een centrale plek heeft.

 

Tussentijdse plaatsing

Het kan zijn dat u door bijvoorbeeld verhuizing uw schoolgaand kind wilt laten overplaatsen naar onze school. U neemt dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur (zie boven). Wanneer u definitief besluit uw kind op onze school in te schrijven dient u het aanmeldingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Tevens meldt u op de huidige school dat uw kind die school gaat verlaten. De school zorgt er dan voor dat de leerlinggegevens naar ons worden opgestuurd. Als bij ons de inschrijving definitief is, zorgen wij ervoor dat de gegevens bij de gemeente terechtkomen en ontvangt de vroegere school een bewijs van uitschrijving.