De OHC bestaat uit een aantal ouders en twee leerkrachten. Samen zorgen we voor allerlei activiteiten voor de kinderen. Zo organiseren we elk jaar een schoolreisje, verzorgen we het sinterklaasfeest, regelen we ouders voor sportactiviteiten en zorgen we voor hand- en spandiensten voor alle klassen. Hebt u zin om mee te draaien? Neem dan contact op met Heleen Bijl.