Om de leerkrachten te ondersteunen in activiteiten rondom het directe onderwijs hebben wij de OnderwijsHulpCommissie (OHC). De OHC bestaat uit een aantal ouders en twee leerkrachten. Samen zorgen we voor allerlei activiteiten voor de kinderen. Zo organiseren we elk jaar een schoolreisje, verzorgen we het sinterklaasfeest, regelen we ouders voor sportactiviteiten en zorgen we voor hand- en spandiensten voor alle klassen.

Vindt u het ook leuk om te helpen? Neem dan contact op met Monique Bredzé.