De school is verantwoordelijk voor het overblijven van de kinderen. We hebben daarom in overleg met de ouders een overblijfregeling opgesteld. We werken met een vaste groep betaalde overblijfouders. Dit geeft rust voor de kinderen en voor u. Omdat alle leerlingen gebruik maken van de tussenschoolse opvang, worden de kosten door alle ouders gedragen. Johanna IJsselstijn maakt het rooster. Wilt u ook het team van vaste overblijfouders komen versterken? Neem contact op met Johanna via telefoon of email.